Nasıl Emlakçı Olunur

Emlakçılık günümüzde oldukça popüler olan bir meslek. Bir çok emlakçı bu işten oldukça kâr etmekte. Kazanılan para emlakçının emlakcılık yaptığı şehir ve muhite göre kat ve kat artabilmektedir.Tabi emlakçının sahip olduğu müşteri sayısı da çok önemlidir.

Emlakçı olmayı düşünen genç arkadaşlar liseden sonra iki yıllık emlakçılık bölümü okuyabilirler. Bu şekilde hem bu işi en temelinden öğrenmiş olur hem de alacakları diploma ile ilerde emlakçı acabilirler. Şu an ki mevcut uygulamada emlakçı açabilmek için herhangi bir diploma gerekmemektedir. Yalnız yapılan yasal düzenlemeler ile yakın bi gelecekte bu ortadan kalkacak ve sadece ilgili diploma ve belgelere sahip olanlar emlakçı acabilecek işletebilecektir.

Bu işi okulunda öğrenebileceğiniz gibi re/max ve benzeri büyük emlakçılık firmalarının zaman zaman açtıkları kurslara katılarak da bu işi öğrenebilirsiniz.

Dediğimiz gibi şu an da Türkiye’de emlakçı olmak için herhangi bir diplomaya sahip olma şartı aranmamaktır. Peki ama nasıl kendi emlak büromuzu acabiliriz?

Emlak Ofisi Açmak İçin Gerekenler:

 • Meslek odası kaydı
 • Vergi dairesi kaydı
 • Bağ-kur kaydı
 • Belediye ruhsatı

Şimdi de dilerseniz emlakçılar meslek odasına kayıt için gerekli belgelere bir göz atalım:

 • Beş adet fotoğraf
 • Nufus cüzdanı fotokobisi
 • Vergi levhası fotokobisi
 • İkametgah
 • Öğrenim belgesi fotokobisi

Esnaf ve Sanatkarlar Odası İçin Gerekli Belgeler:

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Resimli ikametgah ilmühaberi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Vekaletname (İşlemleri Bir Başkası Takip Ediyorsa)

Vergi Dairesine Başvururken Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı sureti
 • İmza sirküleri
 • İse başlama formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah ilmühaberi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratosu

Maliye Bakanlığı Denetim Elemanlarının Denetim Sırasında İstediği Belgeler:

 • Fatura cildi
 • Vergi levhası
 • KDV tabelası

Aşağıda Emlakçılık Mecburi Standart Tebliği’ni (Tebliğ No: ÖSG-2003/59) okuyarak emlakçıların sahip olması gerektiği nitelikleri ve gerecleri örnebilirsiniz. Pratik olması açısından tebliğin sadece kurallar bölümünü yayınlıyoruz

1.1.1 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini
meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu
dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.
1.1.2 Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak
bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli,
kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların
özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı,
imar durumu, vb. yararlanılmalıdır.
1.1.3 Emlak komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine
göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir
ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere aşılmalıdır.
1.1.4 Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan
ibareler dışında herhangi bir yazı. sıfat veya unvan kullanmamalıdır.
1.1.5 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen
esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır.
1.1.6 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir.
1.1.7 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kayıdıyla yapılacak yazılı bir
sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir. Bu sözleşmede;
hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır.
1.1.8 Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon,
faks. ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır.

1.1.9 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt
bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı sağlanmalıdır.
1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler
uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir.
1.1.11 Taşınmazlarda bulunan “Kiralık” veya “Satılık” ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükte
olmalıdır.
1.2 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar
1.2.1 Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm
olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma
özelliğinde teknik özellikleri TS 8357’ye uygun WC- lavabo bulunmalıdır.
1.2.2 İş yeri tabii olarak havalandırılman, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu
tesisat TS 3419 ve TS 3420’ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1’e, güvenlik korunması. TS IEC
60364-4-41 ‘e. göre yapılmalı, su tesisatı TS 828’ e, temiz su TS 266’ya uygun olmalı. TS 4019’a
uygun ilk yardım çantası. TS 12201 ‘e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS
4156’ da belirtilen tedbirler alınmalıdır.
1.2.3 İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt
kullanılmalıdır.
1.2.4 Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve
donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156’da belirtilen tedbirler
alınmalıdır.
1.2.5 Emlak komisyonculuğu bürosunda;
ilgili odasınca kullanıma sunulan ;
– Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı.
– Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi.
– Ekspertiz formu
ile
– Senet ve damga pulu
– Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak,
belge ve dokümanları
bulunmalıdır.
1.2.6 Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar
tutmalıdır.
1.2.7 Emlak komisyoncusu bürosunda : aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır.
– Bilgisayar + yazıcısı + modem.
– Telefon.
– Faks.
– Şerit metre.
– Pusula.
– Fotoğraf makinası.
– El feneri.
– Televizyon (tercihan).
– Video (tercihan).
– Kamera (tercihan).
1) Bu Standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce
ismleri metnin başında verilmiştir.
1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar
1.3.1 Emlak komisyoncusu bürosunda „ yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal
sahipleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmen ve
mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir.
1.3.2 Reklam.tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı
olmalıdır.
1.3.3 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşlari veya demeklerince ya da yetkili kılınmış kamu
kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır.
1.3.4 Emlak komisyoncusu;
Kiralama ve satış hizmeti kapsamında;
– Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı.
-Alan çalışması.
– Yayınların emlak ilanı sayfalarının incelenmesi.
– Müşteri portföyünde arz. talep yönünden değerlendirmesi.
– Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
– Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması.
– Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin
hazırlaması.
– Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlaması.
– İlan verilecek gayrimenkulu belirlemesi.
– Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi.
– Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi.
– Tarafları bir araya getirmesi.
– Tapu islerine ilişkin randevuları alıp islerin takip edilmesi
İş ve işlemleri;
Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında:
– Satış.
– Pazarlama.
– İpotek.
– Kat irtifakı.
– Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit.
– Trampa.
– Cins değişikliği.
– Hibe (bağışlama).
– Taksim (paylaşım).
– Tashih (düzeltme).
-Aplikasyon.
– Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma.
– Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma.
– Vergi muafiyeti belgesini alma.
– Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma.
– Emlak beyannamesi düzenleme.
– Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma.
– Kira akid sözleşmesi yapma
İş ve işlemleri yapabilmelidir.

Not: Emlakçılığa yeni adım atmış yada atmayı düşünen kişiler Erinç Orkun’un yazmış olduğu Emlakçının El Kitabı isimli kitaptan faydalanabilirler.

Benzer Konular:

Nasıl kaymakam olunur

Nasıl araba kullanılır

“Nasıl Emlakçı Olunur” için bir yorum

 1. Erinç Orkun’un Emlakçının El Kitabı adlı eserini nereden temin edebilirim.Yardımcı olursanız memnun olacağım.Şimdiden teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.